Czym są szafy sterownicze Gdańsk?

Czym są szafy sterownicze Gdańsk? Do celów przemysłowych szafy sterownicze z Gdańska działają przy napięciu mniejszym niż 600 V i składa się z obwodów mocy i / lub obwodów sterowania. Obwód sterujący dostarcza sygnały kierujące wydajnością kontrolowanego sprzętu, ale nie przenosi głównej mocy lub nie obejmuje kontrolowanego sprzętu. Część „panelowa” oznacza, że system sterowania jest zamontowany na (lub w) obudowie lub podpanelu.

Pasek boczny: do czego służy? NEC pozwala na użycie panelu sterowania jako skrzynki przyłączeniowej dla innych okablowania lub systemów [409.104 (A)], jeśli zapewnisz wystarczającą ilość miejsca do tego celu. Jednak taka konstrukcja poświęca modułowość, komplikuje konserwację i zwiększa prawdopodobieństwo hałasu indukcyjnego i innych problemów. Podwójne obciążenie rzadko oszczędza dużo pieniędzy z góry i może później generować ogromne koszty.

Zrozumienie zastosowań i praktycznych ograniczeń jakie mają szafy sterownicze Gdańsk jest niezbędne, aby zagwarantować prawidłowe użytkowanie zgodnie z sytuacją i wymaganiami. Zgodnie z sekcją 409.2, przemysłowe szafy sterownicze Gdańsk są zdefiniowane jako zespół dwóch lub więcej elementów obwodu mocy lub dowolnej kombinacji elementów obwodu mocy i sterowania. Panele przemysłowe są fabrycznie okablowanymi zespołami urządzeń sterujących, takich jak przełączniki, sterowniki silników, przekaźniki itp. należy jednak zauważyć, że panele przemysłowe wymienione na liście UL nie obejmują zewnętrznego obciążenia.